Snímač teploty

Čidlo pro měření teploty je velice jednoduché a je možné ho koupit přímo hotové za cenu pohybující se někde kolem 100Eur nebo se dá vyrobit za cca 80 Kč z běžně dostupných součástek. Hlavní a také nejdražší (cca 70Kč)  komponentou je čidlo fimy Dalas Semiconductor  DS1820 nebo Ds18S20, mezi nimiž je rozdíl pouze v rychlosti snímání . Celá sestava čidla obsahuje pouze čtyři součástky- viz níže. Zapojení neobsahuje  žádné záludnosti, jen Schema s  DS1820je potřeba brát ohled na délku kabelu mezi čidlem a počítačem. Čidlo má tzv. parazitní napájení a při příliš dlouhém kablu čidlo nebude pracovat  správně (nevyzkoušel jsem, ale autorům věřím).

Pro možnost použití delšího kabelu by bylo  nutné použít jiný typ čidla – trojdrátový DS 9097  nebo obdobné. V originálu software upozorňuje autor Brian Lane , že čidlo DS1820 nepracuje přes cca 70 stupňů celsia. Tohle omezení , předpokládám, pravděpodobně obešel autor Brauanlage použitím konfiguračního souboru čidla DS9097  simulujícího jiné čilo než ve skutečnosti. Je proto potřeba ověřit před výměnou souboru digitemp_9097 za jiný a vyzkoušet funkčnost čidla v celém rozsahu měření.

Výroba čidla  je celkem bez záludností a pokud nezaměníte polaritu diod a čidla pracuje na první zapojení.