Reléová deska

Reléová deska nebo spíše dnes lépe řečeno spínací deska je připojená do portu paraleního tedy LPT portu kam se obvykle dříve připojovaly tiskárny. Software Brauanlagevyužívá jednoduchého adresování přímo na pin portu a tím spíná jednotlivé spotřebiče. Viz níže uvedené základní

LPT port pinout

LPT port pinout

schéma zaplojení pinů. Pro varnu jsou použité piny označené DATA OUT a Ground.

Jen pro pořádek  uvedu,že LPT port  má 8-bitovou sběrnici  a čtyři piny pro řízení (Strobe, Linefeed, Initialize, a Select In), a pět dalších „kontrolních“ pinů (ACK, Busy, Select, Error, and Paper Out).  Data tečou rychlostí 12,000 kbit/s. LPT (Line Print Terminal or Local Print Terminal) byl a stále zůstává základním rozhraním IBM PC počítačů a byl původně vyvinut pro komunikaci s tekstovými ASCI tiskárnami.

Přímé adresování pinů   a právě  jednoduchost rozhraní ho předurčila i k  využití pro řízení procesů. Řídící karta pro řízení varny popsaná na stránkýách autorů uvedených. Karta je poměrně jednoduchá a součástky použité na její výrobu jsou dnes běžnými korunovými položkami. Spínací karta se stykači

Spínací karta se stykačiDeska je postavená z tranzistorů a klasických stykačů na DIN lištu .Kliknutím na obrázek  zobrazíte plnou velikost.

Já jsem pro svojí varnu použil modernizovanou verzi karty, která je co do zapojení a funkčnosti téměř identická s původní, jen používá moderní SSR relé (Solid State Relé).  SSR relé je je elktronickou obdobou stykače, jde o triak řízený spínacím prvkem, obvykle optočlenem. Výhodou relé je menší velikost a spínání v „nule“  – tedy v okamžiku kdy sinusoida napájecího napětí má nulovou zátěž. Narozdíl od klasického stykače tedy neprodukuje rušení a neopalují se kontakty rozpojením obvodu v plné zátěži.

Stručně popíšu zapojení karty s SSR: Karta v zásadě obsahuje „tři bloky“:

První „blok“ je tvořený optickými odělovacími prvky (např.  4N25) které mají v zásadě dvojí funkci. Jednak odělují galvanicky počítač od elektroniky, takže je zaručeno, že nedojde k poškození PC cizím napětím z řídící karty. Druhou dá se říci vedlejší funkcí je úprava řídícího napětí pro ovládání  relé na vhodnou úroveň. LPT port by standardně měl mít na datových pinech napětí cca do 5 V.  Ale například můj notebook má v sepnutém stavu jen 3,75 voltu,což stačí nestačí přímo pro  sepnutí SSR relé (některé typy to teoreticky umožňují).

Blok druhý je tvořen integrovaným obvodem ULN2803A  který obsahuje osm dvojic Darlingtonových tranzistorů spínajících „relé“. Obvod má stejnou funkci jako tranzistory BC547 a je vybaven i ocrannou diodou.

Třetí blok tvoří pak vlastní SSR relé spínající zátěž. Zde je samozřejmě možné použít klasické stykače nebo mechanická výkonová mikrorelé -např. K1CK012W  umožňující pínat až 16A při 250 V. Pro případné zájemce můžu dodat osazenou a odzkoušenou kartu od profesionální firmy.

Karta s SSR relé

Karta s SSR relé